Nauczyciele

Nauczyciele


1. Baj Magdalega - nauczyciel biologii

2. Banaś Lucyna - nauczyciel matematyki

3. Bartochowska Monika - nauczyciel edukacji przedszkolnej w klasie 0 b

4. Bielecka Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III b

5. Biłejszys Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III a, pedagog

6. Biłejszys Jacek - logopeda

7. Bodzioch Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III c

8. Brzezińska Aneta - nauczyciel wspomagający

9. Cepowska Ewa - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy VI a

- scenariusz lekcji historii
 
10. Dąbrowska Barbara - nauczyciel języka angielskiego i wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VII d

11. Dendura Marta - nauczyciel informatyki, techniki, matematyki, wychowawca klasy IV b

12. Elżakowska Ewelina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I a

13. Elżakowska Zuzanna - nauczyciel edukacji przedszkolnej w klasie 0c

wykorzystanie TiK w pracy z uczniami

14. Elżakowski Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII b

15. Fietko Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego

scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w klasie 0

16. Furman Krystyna - bibliotekarz

17. Gielarek Dagmara - nauczyciel wspomagający

18. Gilewska Zenobia - wychowawca świetlicy

19. Golec Beata - nauczyciel muzyki, plastyki

20. Gołąbek Zofia - nauczyciel geografii i przyrody

prezentacja ATMOSFERA

21. Gorczyca Janusz - nauczyciel informatyki, chemii, doradztwa zawodowego

22. Jabłońska-Krysa Elżbieta - nauczyciel muzyki i plastyki

23. Janiec Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I b

24. Kieliszek Katarzyna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy V a

scenariusz lekcji matematyki dla klasy II gimnazjum. Temat: Siatki ostrosłupów prawidłowych, pole powierzchni ostrosłupa

25. Kocur Beata - nauczyciel techniki, informatyki, religii

26. Kołeczek Małgorzata - nauczyciel fizyki

27. Kotwica Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II a

wykorzystanie TiK w pracy z uczniami

28. Kotwica Sylwester - dyrektor, nauczyciel historii

29. ks. Kozłowski Mariusz - nauczyciel religii

30. Krycia Maria - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VII b

31. Krzemiński Marcin - nauczyciel wychowania fizycznego, trener integracji sensorycznej

32. Laskowska Małgorzata - nauczyciel biologii

33. Magda-Cendrowska Elżbieta - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII a

34. Modras Renata - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VI b

35. Nowak Krzysztof - nauczyciel informatyki

36. Ogorzałek Małgorzata - pedagog

37. Pelc Lucyna - wychowawca świetlicy

38. Prucnal Małgorzata - pedagog, psycholog

39. Przyłucki Adam - wychowawca świetlicy

40. Rzeszowiak Anna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VI c

41. Sadrakuła Halina - bibliotekarz

42. Sobczyszyn Magdalena - nauczyciel języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy IV c

- KONSPEKT LEKCJI KOLEŻEŃSKIEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

43. Soból Agata - nauczyciel wspomagający

44. Stępień Katarzyna - wicedyrektor, nauczyciel biologii

45. Surdy Małgorzata - nauczyciel języka angielskiego

- scenariusz lekcji: What’s the weather like? - opisywanie pogody.

46. Szymczyk Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II b

47. ks. Szypuła Damian - nauczyciel religii

48. Świerkula Justyna - nauczyciel języka niemieckiego, logopeda, terapeuta leczniczy, wychowawca klasy VIII a

49. Trościńska Małgorzata - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII c

50. Trościński Grzegorz - nauczyciel języka polskiego

51. Wajs Rafał - nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, wychowawca klasy VIII a

52. Wiśniowska Natalia - nauczyciel wspomagający

53. Wolak Beata - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

54. Wryk Małogrzata - nauczyciel wychowania przedszkolnego w klasie 0 a

55. Zimnicka-Nowak Anna - nauczyciel języka niemieckiego, terapeuta pedagogiczny

56. Żuber Dariusz - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in