Sport

Ferie na sportowo

Ferie to czas odpoczynku od nauki, czas wolny, który można przeznaczyć na przyjemności. Najbardziej wskazany jest odpoczynek czynny, najlepiej poza miejscem zamieszkania. Niewielu jednak uczniów korzysta z takiej formy wypoczynku. Większość uczniów spędza czas wolny od nauki w domu, często nudząc się, lub całymi godzinami przed komputerem.

Stąd propozycja zorganizowania zajęć sportowo - rekreacyjnych podczas ferii zimowych w naszej szkole. Przed rozpoczęciem ferii będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń szczegółowy harmonogram zajęć przewidzianych na poszczególne dni oraz obowiązujący uczestników regulamin. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Cele zajęć:
 • promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
 • kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia i wyrabianie nawyku czynnego wypoczynku 
 • uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała.
 • rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej
 • rozwijanie odpowiedzialności i inwencji twórczej uczniów
 • zwrócenie uwagi na kulturę osobistą wpływ aktywności ruchowej na organizm
 • podnoszenie sprawności ogólnej poprzez aktywność fizyczną
 • doskonalenie umiejętności techniczno – taktycznych w grach zespołowych.
W wyniku udziału w programie ferii zimowych dzieci i młodzież:
 • będą współdziałać w grupie
 • będą doskonalić umiejętności
 • zintegrują się z innymi uczestnikami zajęć
 • będą potrafić stosować zasady fair play podczas współzawodnictwa
 • wyrobią umiejętność właściwej organizacji czasu wolnego
 • wyrobią postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu
 • rozładują napięcia i stresy życia szkolnego
 • wykształcą zdolności organizacyjne. 
Program przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów naszej szkoły. Treści zawarte w programie są zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i gimnazjum, a ich realizacja będzie przebiegała przy wykorzystaniu rożnych metod, np. aktywizujących.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia odbywać się będą prze z dwa tygodnie od poniedziałku do piątku na dużej i małej sali gimnastycznej.

 

Mała sala

Duża sala

09.00 - 09.30   

Mini piłka siatkowa dziewcząt

piłka siatkowa dziewcząt

09.30 - 10.00 

Mini piłka siatkowa chłopców

piłka siatkowa chłopców

10.00 - 10.30 

Mini koszykówka dziewcząt

koszykówka dziewcząt

10.30 - 11.00 

Mini koszykówka chłopców

koszykówka chłopców

11.00 – 11.30

Mini piłka ręczna dziewcząt

piłka ręczna dziewcząt

11.30 – 12.00

Mini piłka ręczna chłopców

piłka ręczna chłopców

12.00 – 12.30

Mini piłka nożna dziewcząt

piłka nożna dziewcząt

12.30 – 13.00

Mini piłka nożna chłopców

piłka nożna chłopcówOstatnio zmienianyśroda, 24 styczeń 2018 21:24

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in