Szkoła Podstawowa

Katarzyna Stępień

Katarzyna Stępień

Rekrutacja do klasy pierwszej

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są Dzieci z rocznika 2013 realizujące obowiązek szkolny oraz Dzieci z rocznika 2014 zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Czytaj dalej...

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZEŚCIOLATKÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Do oddziału przedszkolnego dla sześciolatków w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są Dzieci z rocznika 2014 realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz Dzieci z rocznika 2015 zgodnie z wolą rodziców.

Czytaj dalej...

Walentynki

14 lutego w dzień Świętego Walentego, patrona zakochanych Samorząd Uczniowski zorganizował walentynkową pocztę. Kolorowe, pełne miłych słów kartki trafiły do wielu adresatów.
"Nasza tegoroczna Poczta Walentynowa cieszyła się ogromną popularnością. Trzykrotnie musieliśmy opróżniać skrzynkę z kartkami. Mamy nadzieję, że walentynki sprawiły naszym uczniom dużo radości i uśmiechu." - skomentowała tegoroczną akcję opiekunka SU, pani Małgorzata Prucnal.
Na niektórych lekcjach rozmawiano o Walentynkach, tradycjach związanych z tym dniem, a także potrzebie okazywania sobie nawzajem pozytywnych uczuć niezależnie od święta.
Czytaj dalej...

Projekt "Rozmowy o Klimacie" - zadanie 1 - "Poznaj Anwen"

W związku z pożarami pustoszącymi australijski busz na przełomie roku 2019 i 2020 postanowiliśmy rozpocząć projekt "Rozmowy o Klimacie". Symbolem naszego działania jest Anwen, koala uratowana z ognia znajdująca się pod opieką Koala Hospital Port Macquarie w Australii. Dzięki hojności naszych uczniów została przeprowadzona adopcja koali, która wspomoże jej leczenie, wpłacone również została dotacja dla Adelaide Koala Rescue, organizacji która również ratuje zwierzęta w Australii przekazaliśmy też fundusze na zasadzenie drzewka eukaliptusowego (pożywienia koali).
Zadaniem pierwszym w naszym projekcie było poznanie historii naszej podopiecznej. Uczniowie na lekcjach języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej czytali artykuły o Anwen, tworzyli rysunki koali. Uczniowie klasy IIIa wykonali kartkę dla Anwen, w której życzyli powrotu do zdrowia. Rozmowy o Anwen stały się przyczyną do rozmów o kontynencie australijskim, warunkach tam panujących, klimacie, faunie, florze.
Czytaj dalej...

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in