Szkoła Podstawowa

Próbny alarm przeciwpożarowy

W dniu 05.10.2020 roku w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy połączony z praktyczną ewakuacją do miejsca zbiórki. Próbny alarm miał wymiar praktyczny tzn. przećwiczono zadania osób funkcyjnych, nauczycieli i wychowawców, którzy zazwyczaj odpowiadają za właściwe przeprowadzenie alarmu. Uwzględniono zalecenia wynikające z reżimu sanitarnego. Dokonano analizy i uwzględniono zmiany związane z koniecznością dostosowania planu ewakuacji z uwagi na epidemię. Obserwatorem z ramienia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej był młodszy brygadier Grzegorz Partyka. Przyjęte dla naszej szkoły rozwiązania organizacyjne oraz warunki ewakuacji okazały się właściwe (zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej) i znane użytkownikom. Uczestniczący w próbnym alarmie przeciwpożarowym i próbnej ewakuacji znają i umieją korzystać w praktyce z rozwiązań w zakresie ewakuacji (np. drogi ewakuacyjne). Niedociągnięcia które wystąpiły w czasie próbnego alarmu przeciwpożarowego i ewakuacji będą uwzględnione w następnych ćwiczeniach.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in