Szkoła Podstawowa

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

31 lipca 2020 r. (w piątek) przy wejściu z podjazdem dla niepełnosprawnych od strony boiska lekkoatletycznego wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wg harmonogramu:

10.00 – 10.30 - klasa VIIIa

10.30 – 11.00 – klasa VIIIb

Zaświadczenie wydawane będzie osobiście Absolwentowi lub jego rodzicowi.

Przy odbiorze zaświadczeń należy zachować zasady dystansu społecznego (1,5 m odstępu), mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

Osoby, które nie odbiorą zaświadczeń w podanym terminie mogą to zrobić 3 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły po uprzednim umówieniu się telefonicznym (te. 158361869).

Zaświadczenia należy złożyć w wybranej przez siebie szkole ponadpodstawowej do 4 sierpnia 2020 r.

Ponadto każdy Absolwent będzie mógł sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zostały przesłane w indywidualnych mailach. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00. Osoby, które zgubiły dane do logowania mogą otrzymać je w momencie odbioru zaświadczenia.

Ostatnio zmienianyśroda, 29 lipiec 2020 10:24

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in