Szkoła Podstawowa

Informacje dla Ósmoklasistów przed egzaminem.

Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami pierwszy, ważny egzamin. Życzymy Wam, aby ośmioletnia nauka zaowocowała wspaniałymi wynikami. W związku z tym, że egzamin przypada w trudnym z powodu epidemii okresie dołożymy wszelkich starań, by pomóc wam w opanowaniu stresu, abyście mogli wykazać się pełnią swojej wiedzy i umiejętności.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU.

·      - Uczniowie wchodzą do budynku szkoły na egzamin wejściem od boiska lekkoatletycznego (dawne wejście do gimnazjum). Uczniowie klasy 8a o godzinie 8.30, klasy 8b o godzinie 8.40.

- Do budynku szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo, oczekując na wejście należy zachować odpowiednie odstępy (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos (obowiązkowe maseczki lub przyłbice)

- W związku ze stresem egzaminacyjnym nie będzie odbywał się pomiar temperatury przy wejściu do budynku.

- Pamiętać należy jednak, ze na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

- Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły w dniu egzaminu.

- Po wejściu do szkoły uczeń, który przyniesie jakieś rzeczy osobiste (kurtka, plecak itp.) otrzyma plastikową torbę wraz z naklejką na swoje imię i nazwisko. Zapakowane w torbę przedmioty należy przekazać wyznaczonemu pracownikowi szkoły. Po zakończonym egzaminie uczeń zgłasza się po odbiór rzeczy do Sali nr 10 (sala języka niemieckiego)

- Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

- Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczonych do zapisywania rozwiązań - odpowiedzi) i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

- Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, którą po wejściu do sali należy postawić na podłodze, przy nodze stolika.

- Po wejściu do szkoły uczeń udaje się do wyznaczonej sali (listy zostały przesłane zdającym, będą też wywieszone przy wejściu)

- Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

- Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

- Jeżeli zdający uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

- Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. W salach będzie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk.

- Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

- Po skończonym egzaminie uczniowie powinni iść bezpośrednio do domu, a wrażeniami mogą podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

- Przypominamy, że uczniowie podczas egzaminu mają mieć do okazania legitymacje szkolne lub inny dowód potwierdzający tożsamość ucznia.

Szczegółowe informacje na temat procedur egzaminacyjnych zostały przekazane przez Wychowawców.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in