Szkoła Podstawowa

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu są dni:

12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

16-18.06.2020 r. - egzaminy ósmoklasisty

23-25.06. 2020 r. - przed zakończeniem roku szkolnego.

W tych dniach nie odbywają się lekcje zdalne i konsultacje, prowadzone są wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłosili deklaracje uczestnictwa w nich swoich dzieci.

 

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in