Szkoła Podstawowa

WZNOWIENIE PRACY SZKOŁY

Od 18 maja br. nasza szkoła zaczęła stopniowo wznawiać działalność.

Od 18 maja br.:

·         na życzenie rodziców prowadzone są zajęcia specjalistyczne, w tym rewalidacyjno-wychowawcze i rewalidacyjne

Zgłoszenia do nauczycieli prowadzących zajęcia tydzień przed planowanym powrotem dziecka do szkoły

Od 25 maja br.:

·         prowadzone są zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z elementami zajęć dydaktycznych;

Zgłoszenia do wychowawców do godz. 10.00 dnia poprzedzającego powrót dziecka do szkoły

·         organizowane są konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klasy VIII

Zgłoszenia do nauczycieli prowadzących poprzez dziennik elektroniczny do godz. 10.00 dnia poprzedzającego zajęcia z wyjątkiem uczniów, którzy zadeklarowali udział systematycznie i zostali przydzieleni do grupy.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLASY VIII

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.45

FIZYKA

(s. 108)

MATEMATYKA Klasa VIIIa

(s. 108)

JĘZYK POLSKI

Klasa VIIIb

(s. 203)

MATEMATYKA Klasa VIIIb

(s. 108)

JĘZYK POLSKI

Klasa VIIIa

(s. 203)

HISTORIA – klasa VIII a

(s. 103)

HISTORIA – klasa VIII b

(s. 209)

JĘZYK NIEMIECKI p. J.Świerkula

(s. 103)

JĘZYK NIEMIECKI p. A.Zimnicka-Nowak

(s. 209)

14.15 – 15.00

BIOLOGIA

(s. 108)

 

JĘZYK ANGIELSKI

p. M.Surdy

(s. 103)

JĘZYK ANGIELSKI

p. M.Sobczyszyn

(s. 103)

 

GEOGRAFIA

(s. 210)

CHEMIA

(s. 208)

Od 1 czerwca br.:

·         zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów wszystkich klas

Zgłoszenia do nauczycieli prowadzących poprzez dziennik elektroniczny do godz. 10.00 dnia poprzedzającego zajęcia 

HARMONOGRAM ZOSTANIE PODANY W DNIU 28.05.2020 R.

Przed przysłaniem dziecka do szkoły rodzice powinni zapoznać się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa oraz podpisać oświadczenie (w załącznikach)

OŚWIADCZENIE

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in