Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZEŚCIOLATKÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Do oddziału przedszkolnego dla sześciolatków w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są Dzieci z rocznika 2014 realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz Dzieci z rocznika 2015 zgodnie z wolą rodziców.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Przyjmowanie zgłoszeń i podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach (ul. Edukacji Narodowej 3)

02.03.2020 r. od godz. 9:00 – 23.03.2020 r. do godz. 15:00

24.04.2020 r. od godz. 9.00- 30.04.2020 r.  do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

01.04.2020 r. godz. 9:00

11.05.2020 r. godz. 9:00

Potwierdzanie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach w postaci pisemnego oświadczenia

02-09.04.2020 r.

12-18.05.2020 r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach oraz liczby wolnych miejsca

10.04.2020 r. godz. 12:00

19.05.2020 r. godz. 12:00

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej.

Kryteria rekrutacji

Do oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są z urzędu Dzieci z roczników 2013 i 2014 zamieszkałe na obszarze gminy Gorzyce na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji. Dzieci z rocznika 2014 objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci z rocznika 2015 przyjmowane są na wniosek rodzica.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.     wielodzietność rodziny kandydata;

2.     niepełnosprawność kandydata;

3.     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z powyższych kryteriów przyznaje się 10 pkt.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1.     oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 50 pkt

2.     jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 40 pkt

3.     czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie – 30 pkt

4.     rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach – 20 pkt

5.     oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) – 10 pkt

6.     zamieszkanie przez dziecko w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach – 5 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1.     zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej;

2.     oświadczenie o kontynuowania nauki przez rodzeństwo dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach;

3.     oświadczenie o planowanym czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym złożone przez rodziców/prawnych opiekunów;

4.     oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu wraz z dzieckiem w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

OFERTA SZKOŁY DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

·        opieka nad dziećmi przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli;

·        kolorowe atrakcyjne sale z częścią do pracy i zabawy;

·        nauka przez doświadczenia i zabawę;

·        możliwość opieki świetlicowej od 6.30 do 16.00;

·        możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach w zakresie terapii logopedycznej, pedagogiczno-psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej.

Rodziców zainteresowanych poznaniem szczegółów oferty szkoły serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania codziennie w godzinach 8.00 – 14.00 w budynku szkoły przy ul. Edukacji Narodowej 3 w Gorzycach

Kwestionariusze kart zgłoszeń i podań dostępne są na stronie internetowej szkoły http://zs.egorzyce.pl/ oraz w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

mgr Sylwester KotwicaDokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Karta zgłoszenia dziecka (z obwodu)
Podanie o przyjęcie dziecka (z poza obwodu)
Załączniki do podania
Podanie o przyjęcie do świetlicy

Ostatnio zmienianyniedziela, 23 luty 2020 00:00

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in