O nas

O zespole szkół

About University

Zespół Szkół w Gorzycach powstał 1 września 2015 roku decyzją Rady Gminy Gorzyce. W skład zespołu szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II. W obu szkołach uczy się łącznie ponad 500 uczniów w 23 oddziałach.

Kilka faktów:

 • Pierwsi absolwenci szkoły podstawowej mają obecnie 44 lata
 • 1 września 2016 r. szkoła podstawowa ukończyła 30 lat
 • 27 z 29 lat istnienia szkoły podstawowej funkcję dyrektora sprawowała pani Halina Gołębiowska
 • 12 czerwca 1999 roku na sandomierskich błoniach Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą nadanie szkole podstawowej imienia
 • 21 października 1999 roku odbyła się uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Jana Pawła II
 • Najwięcej absolwentów, 191 opuściło mury szkoły podstawowej w 1998 roku
 • Pierwsi absolwenci gimnazjum mają obecnie 30 lat
 • Pierwsi absolwenci gimnazjum urodzili się w roku, w którym powstała szkoła podstawowa
 • Przez 16 lat istnienia gimnazjum uczniowie zdobyli w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych 15 tytułów laureata i 30 tytułów finalisty
 • Od początku istnienia gimnazjum funkcję dyrektora sprawuje pan Sylwester Kotwica
 • W roku 2011 gimnazjum uzyskało tytuł Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom za zdobycie przez uczniów 5 tytułów laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych.
 • W 2004 roku za działania promujące ochronę środowiska naturalnego gimnazjum uzyskało tytuł Szkoły Zrównoważonego Rozwoju
 • 12 czerwca 1999 roku na sandomierskich błoniach Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą nadanie gimnazjum imienia
 • 21 października 1999 roku odbyła się uroczystość nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II
 • Obecnie w gimnazjum jest 9 oddziałów, czyli tyle samo, co w pierwszym roku istnienia szkoły 
 • W roku szkolnym 2002/2003 w gimnazjum istniało 24 oddziały klasowe, obecnie jest ich tylko 9
 • W ciągu 17 lat istnienia gimnazjum, szkoła aż pięciokrotnie była laureatką ogólnopolskiego konkursu grantowego RÓWNAĆ SZANSE Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” działające przy gimnazjum powstało jako jedno z działań projektowych w programie RÓWNAĆ SZANSE Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Najwięcej tytułów laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych uzyskali uczniowie gimnazjum z historii – 5 na 15
 • Najwięcej tytułów finalisty w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych uzyskali uczniowie gimnazjum z fizyki - 7 na 30
 • 15 z 16 przewodniczących samorządu uczniowskiego w historii gimnazjum to dziewczynki (parytety płci nie zostały zachowane)

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in