Aktualności

Katarzyna Stępień

Katarzyna Stępień

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego, które miało przebieg inny niż w latach ubiegłych.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Gorzycach z udziałem sztandaru i pocztów sztandarowcyh naszej szkoły. Następnie na dużej sali gimnastycznejj odbyło się pożegnanie klasy VIII. W czasie pandemii, maseczek, koronawirusa, izolacji wszystko przebiegało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ukończenie szkoły to jednak ważny moment w życiu każdego młodego człowieka, który należy celebrować, dlatego były słowa pożegnania, podziękowania, ślubowanie na sztandar, przekazanie sztandaru uczniom klasy VII. Uczniowie publicznie otrzymali świadectwa i nagrody. Jak każdego roku zostały wręczone stupednia i przyznano tytuł Osobowość Szkoły Podstwowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. Stupednia otrzymały: Oliwia Stachula za uzyskanie tytułu finalistki kuratoryjnego konkurs z języka polskiego oraz Jessica Dul za najwyższą średnią (6,00) wśród wszystkich absolwentów. Honorowy tytuł Osobowośc Szkoły uzyskał Michał Bielecki.

Następnie swoje świadectwa odbierali uczniowie klas IV-VII, etapami, w małych grupach. Na końcu po świadectwa przyszli rodzice uczniów klas I-III, oraz po dyplomy rodzice naszych przedszkolaków.

Czytaj dalej...

Informacje dla Ósmoklasistów przed egzaminem.

Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami pierwszy, ważny egzamin. Życzymy Wam, aby ośmioletnia nauka zaowocowała wspaniałymi wynikami. W związku z tym, że egzamin przypada w trudnym z powodu epidemii okresie dołożymy wszelkich starań, by pomóc wam w opanowaniu stresu, abyście mogli wykazać się pełnią swojej wiedzy i umiejętności.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU.

Czytaj dalej...

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu są dni:

12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

16-18.06.2020 r. - egzaminy ósmoklasisty

23-25.06. 2020 r. - przed zakończeniem roku szkolnego.

W tych dniach nie odbywają się lekcje zdalne i konsultacje, prowadzone są wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłosili deklaracje uczestnictwa w nich swoich dzieci.

 

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

Czytaj dalej...

HARMONOGRAM KONSULTACJI

         Od  1 czerwca 2020 r. w szkole będą odbywały się konsultacje dla klas IV-VIII. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

        Uczeń, który chce uczestniczyć w konsultacjach przesyła informację do nauczyciela prowadzącego konsultacje najpóźniej do godz. 10.00 dnia poprzedniego  poprzez e-dziennik. Nauczyciel informuje ucznia o której godzinie może przyjść do szkoły. Jeżeli konsultacje odbywają się w poniedziałek informację należy przesłać do godz. 10.00 w piątek.

Czytaj dalej...

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in