Historia

Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 

Był 1 września 1986 roku. W budynku przy ulicy Edukacji Narodowej 3 panowała podniosła atmosfera, przeplatana radosnym gwarem dziecięcych głosów. Gdzieś w powietrzu unosił się wrzosowy zapach jesieni zwiastujący koniec wakacji.  Tak właśnie rozpoczęła się historia naszej szkoły - szkoły, w której przez następne ćwierć wieku będzie zdobywać wiedzę i uczyć się samodzielności wiele pokoleń młodzieży z Gorzyc i okolic. Spotykamy się w 25.rocznicę jej powstania, aby wspomnieć najważniejsze wydarzenia i tych, którzy tę historię stworzyli.

Oddanie do użytku całego kompleksu składającego się z 23 sal lekcyjnych, 10 pracowni w tym językowej i komputerowej, bloku administracyjno-żywieniowego, 2 sal gimnastycznych i auli odbyło się w czasie wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego, dwa lata po otwarciu placówki. Od początku istnienia szkoły dyrektorem jest pani Halina Gołębiowska. Pierwszym zastępcą dyrektora była pani Janina Czeladka, którą z ogromnym żale i smutkiem pożegnaliśmy kilka miesięcy temu. Od 1987 roku funkcję tę pełni pani Jadwiga Sztuka.

Koniec XX wieku przyniósł ogromne zmiany w oświacie. Przekształcono wówczas dwustopniowy system szkolnictwa w strukturę trzystopniową. Od 1 września 1999 roku wszystkie szkoły podstawowe liczą po sześć klas. Dla nas ten rok był ważny nie tylko ze względu na tę reformę. W czerwcu wzięliśmy udział w spotkaniu z Ojcem Świętym w Sandomierzu. To wówczas została poświęcona Pamiątkowa Tablica, którą dzisiaj możemy podziwiać na korytarzu szkolnym. 21 października nasza szkoła otrzymała  imię Jana Pawła II, hymn oraz sztandar, który towarzyszy nam w czasie  ważnych uroczystości.  Od 12 lat nauka wielkiego Polaka przyświeca wszystkim działaniom szkoły. Wiemy, że noszenie tego imienia jest nie tylko zaszczytem i wyróżnieniem, ale także ogromnym zobowiązaniem. Staramy się wpoić naszym wychowankom, że „prawdziwie wielki jest człowiek, który chce się czegoś nauczyć”,  dążymy do tego, aby uczniowie jak najlepiej poznali naukę swojego Patrona, aby starali się go naśladować w swojej codziennej egzystencji, w kontaktach z rówieśnikami. W naszym kalendarzu uroczystości szkolnych szczególne miejsce zajmują daty związane z życiem Jana Pawła II. Obchodzimy rocznicę jego urodzin, powołania na  Stolicę Piotrową, nadania szkole imienia oraz rocznicę śmierci. Należymy do Rodziny Szkół Jana Pawła II, do Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Jana Pawła II oraz do Rodziny Diecezjalnej, która obejmuje również szkoły o innych imionach, ale realizujące podobny program wychowawczy. Nasi uczniowie na przestrzeni lat uczestniczyli w Ogólnopolskich Zjazdach Szkół im. Jana Pawła II między innymi w Nowym Sączu, Klimkówce, Wadowicach, Licheniu, Niepokalanowie i Oleszycach oraz brali udział w różnorakich konkursach, na przykład w Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży czy Ogólnopolskim Konkursie Poezji Karola Wojtyły. Pamiętamy o sportowych zamiłowaniach naszego Patrona, dlatego od dziesięciu lat jesteśmy organizatorami Świątecznego Turnieju Tenisa Stołowego. Zapraszamy wówczas dyrektorów, nauczycieli i uczniów z innych szkół. Spotkanie rozpoczyna się mszą świętą w kościele parafialnym w Gorzycach,  przewodniczy jej ksiądz prałat Władysław Drewniak. Nasz zespół do spraw Patrona przygotowuje bogaty program artystyczny o Ojcu Świętym. Następnie uczniowie rozgrywają turniej, po którym zostają wręczone puchary i dyplomy. W październiku  klasy VI biorą udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Częstochowy. Jasnogórskie wzgórze staje się wówczas świadkiem spotkania ponad 10 tysięcy młodzieży ze szkół imienia Jana Pawła II.  Każdego roku uczestniczymy również w diecezjalnej inauguracji  pracy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uroczystości z tej okazji rozpoczynają się w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Wspólna modlitwa jednoczy nas i umacnia. W zeszłym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w Rowerowym Rajdzie Papieskim. W taki właśnie nietypowy sposób uczciliśmy 31. rocznicę powołania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W 2006 roku w czasie obchodów 20-lecia szkoły został zasadzony dąb papieski, który jest „długowiecznym pomnikiem czasów, gdy po ziemi chodził Papież Polak”. Pamięć Janie Pawle II jest wciąż żywa. Nawiązując  do wiedzy, którą nam przekazał staramy się na co dzień kształtować światopogląd naszych uczniów, pragniemy, aby to młode pokolenie kierowało się wartościami, które pozostawił nasz Patron.

Bardzo uroczyście obchodzimy święta narodowe, jako ważny element wychowania patriotycznego. Co roku organizujemy akademie z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Konstytucji 3 Maja. Nasze okolicznościowe programy artystyczne są prezentowane przez uczniów pod pomnikiem poległych w czasie I wojny światowej, zbudowanym w 10. rocznicę jej zakończenia i pod pomnikiem, powstałym w 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Pamiętamy także o Dniu Babci i Dziadka czy Dniu Matki.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w różnorakich konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Na przestrzeni lat osiągnęliśmy wiele sukcesów sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.  Co roku bierzemy udział w Gminnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych „ART-MAJ”, w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym czy też w Rejonowym Przeglądzie Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych. W zeszłym roku nauczyciele nauczania początkowego zorganizowali Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Mistrz ortografii pisać potrafi”, w którym udział wzięli uczniowie klas trzecich z Gorzyc, Wrzaw, Trześni i Sokolnik. Starsze dzieci walczyły „O Pióro Dyrektora”, rozwiązując różne łamigłówki ortograficzne.

Od 2010 roku w naszej szkole realizowana jest II edycja projektu „Sukces w zasięgu ręki”. W ramach tego przedsięwzięcia nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i rozwijających z różnych przedmiotów, w zajęciach teatralnych, plastycznych, tanecznych oraz muzycznych. Poza tym ćwiczą ciało i umysł na gimnastyce, pracują z logopedą oraz mogą skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.  Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci mogły wyjechać do kina i teatru oraz na obóz językowy, który odbył się w czasie wakacji. Efekty prac poszczególnych grup projektowych mogliśmy podziwiać chociażby w czasie zeszłorocznych jasełek

Obecnie w naszej szkole pracuje 34 nauczycieli. Wiemy, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, że naszą rolą jest przede wszystkim kształtowanie młodych umysłów. Dlatego staramy się, by nasza praca dydaktyczna i wychowawcza przynosiła pozytywne efekty.

Historia naszej szkoły zamknięta w kronikach uświadamia nam, jaką drogę przebyliśmy, jak wiele osiągnęliśmy przez ten długi czas.

Pragniemy kontynuować tę wspaniałą tradycję naszej szkoły, pragniemy czerpać siły z przeszłości i patrzeć z nadzieją w przyszłość. (Izabela Biniek)


Historia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach

Reforma oświaty zwana reformą Handkego w 1999 r. przyczyniła się do powołania gimnazjum w Gorzycach. Pierwszym dyrektorem nowopowstałej szkoły został pan Sylwester Kotwica. Gimnazjum wyłoniło się z istniejącej od 1986 roku Szkoły Podstawowej nr 2. Do nowopowstałej szkoły mieli uczęszczać uczniowie z terenu Gorzyc, Motycza Poduchownego, Wrzaw, oraz części Trześni.

1 września 1999 r. podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego Przewodniczący Rady Gminy pan Mirosław Kopyto przekazał na ręce dyrektora pana Sylwestra Kotwicy akt założycielski nowej placówki oświatowej, w której naukę rozpoczęło 213 uczniów, w dziewięciu oddziałach klasowych, pod kierunkiem 25 nauczycieli.

21 października 1999 roku gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II. Na honorowym miejscu w budynku szkoły zawisła pamiątkowa tablica poświęcona przez samego Patrona 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu. Słowa Ojca Świętego zapisane na tablicy wyznaczyły kierunek działalności placówki: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Ważnym aspektem działalności szkoły od początku jej istnienie było kształtowanie w uczniach nie tylko potrzeby samorozwoju, ale również wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego, w szczególności lokalnego. Działania proekologiczne w szkole koordynowali pani Katarzyna Stępień i pani Alina Mokrzak. W roku szkolnym 2000/2001 uczniowie aktywnie uczestniczyli w programie „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie. Za opracowanie monografii Gminy Gorzyce szkoła otrzymała II miejsce w Polsce, wyróżniono również opracowanie szkolnego monitoringu środowiska przygotowane przez naszych uczniów.

29 lipca 2001 r. Gminę Gorzyce nawiedziła wielka powódź. Zalanych zostało 5200 ha powierzchni gminy. Dyrekcja, nauczyciele i młodzież gimnazjum włączyli się do akcji pomocy powodzianom. W budynku szkoły stacjonowali żołnierze z 5 Batalionu Chemicznego z tarnowskich Gór oraz z 21 BSP z Rzeszowa. Pomimo przygnębienia i trudnych warunków 3 września 2001 rok gimnazjum rozpoczęło swój 3 rok pracy.

W dniach 14 i 15 maja 2002 r. w naszym gimnazjum przeprowadzony został pierwszy w dziejach szkoły egzamin gimnazjalny, określany mianem „Małej Matury”.

25 maja 2002 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość, gimnazjum otrzymało sztandar.

21 czerwca 2002 r. 212 pierwszych absolwentów opuściło mury Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach.

W roku szkolnym 2003/2004 w gimnazjum realizowano międzynarodowy projekt „Moje miejsce w Europie” Programu Socrates Comenius we współpracy z Gimnazjum im. Św. Kingi w Czudcu, Instituto d’Instruzione Superiore „G.Celli” z Włoch, Grund-und Hauptschule mit Werkrealschule z Niemiec oraz Gimnazjum w Limassol na Cyprze. W czasie realizacji projektu 80 uczniów gimnazjum poznawało swoją „Małą Ojczyznę”, odbyły się wycieczki do Dzikowa, Tarnobrzegu, Rozwadowa, Charzewic, Baranowa Sandomierskiego, Skotnik, Koprzywnicy, Klimontowa, Ujazdu, Sandomierza. Uwieńczeniem działań był wyjazd do Sulzbach w Niemczech, gdzie na spotkaniu ze wszystkimi partnerami projektu młodzież prezentowała swoje lokalne dziedzictwo.

Lata 2002-2004 to również pasmo wielu sportowych sukcesów uczniów naszego gimnazjum trenujących akrobatykę sportową w UKS „Sokół” w Gorzycach pod kierunkiem pani Małgorzaty Surdy i pana Leszka Surdego

W czerwcu 2004 roku w czasie Krajowego Forum Młodzieży w Płocku nasze gimnazjum, jako jedna z dziesięciu szkół w Polsce uzyskało tytuł „Szkoły Zrównoważonego Rozwoju” za realizację projektu „Czysta Ziemia – lepszy człowiek”.

W maju 2006 roku przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach powstało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie”, którego celem było wzbogacenie oferty edukacyjnej dla młodzieży, oraz wsparcie dla rodziców.

W roku 2008 dla rodziców uczniów z terenu gminy Gorzyce został zrealizowany projekt „Od aktywizacji do edukacji – warsztaty dla mamy i taty". Celem projektu było wyposażenie rodziców w umiejętności posługiwania się komputerem, a także możliwości czuwania nad bezpieczeństwem swoich dzieci w Sieci. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

1 września 2008 roku decyzja Rady Gminy Gorzyce we wsi Wrzawy powstało trzecie w gminie gimnazjum. Tym samym zmniejszyła się liczba młodzieży w naszej szkole.

W roku szkolnym 2009/2010 Stowarzyszenie realizowało dla młodzieży gimnazjalnej projekt „Każdy inny – wszyscy równi” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Celem głównym projektu było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i podnoszenie kompetencji kluczowych 200 uczniów.

Od lutego 2009 roku w naszym gimnazjum realizowany był trzyletni projekt „Feniks”. Projekt był realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szkolnym opiekunem projektu był nauczyciel fizyki, pani Małgorzata Kołeczek. Celem projektu było: zbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie 10 uczniów miało możliwość uczestniczenia w cotygodniowych zajęciach laboratoryjnych z fizyki, raz w semestrze brało udział w zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz konkursie projektów naukowych.

19 maja 2010 roku gminę Gorzyce nawiedziła już druga powódź, pod wodą znalazło się prawie 59% obszaru gminy. Podobnie jak przy powodzi w roku 2001, także i teraz cała społeczność gimnazjum pomagała osobom poszkodowanym. Budynek szkoły zamienił się w centrum pomocy powodzianom.

Od 1 września 2011 roku do 30 listopada 2012 roku w naszym gimnazjum powstawała Internetowa Telewizja Gimnazjalna w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Warszawy.

W czerwcu 2011 roku nasze gimnazjum uzyskało od Kuratora Oświaty w Rzeszowie zaszczytny tytuł "SZKOŁY PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM UCZNIOM". W roku szkolnym 2010/2011 pięciu uczniów naszego gimnazjum uzyskało tytuł laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych.

Od 1 września 2014 roku do 30 listopada 2015 roku dla 22 gimnazjalistów Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie”, w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Warszawy realizowało projekt „Przystanek ku dorosłości”. Celem projektu było zwiększenie umiejętności społecznych młodzieży.

W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjaliści realizowali program „Edukacja Globalna” Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Czteroosobowa grupa młodzieży miała możliwość w czerwcu 2015 roku prezentować swój projekt „Jak zebrać plony, gdy ziemia zamienia się w piach?” w czasie Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Zamku Królewskim w Warszawie. (Katarzyna Stępień)

1 września 2015 roku decyzją rady Gminy Gorzyce Gimnazjum im. Jana Pawła II razem ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II weszło w skład Zespołu Szkół w Gorzycach. Dyrektorem nowego Zespołu został pan Sylwester Kotwica.

 

 

 

 

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in