Fakty o szkole

Ciekawostki z życia szkoły
Fakty o szkole podstawowej

 • Pierwsi absolwenci szkoły podstawowej mają obecnie 44 lata
 • 1 września 2016 r. szkoła podstawowa ukończła 30 lat
 • 27 z 29 lat istnienia szkoły podstawowej funkcję dyrektora sprawowała pani Halina Gołębiowska
 • 12 czerwca 1999 roku na sandomierskich błoniach Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą nadanie szkole podstawowej imienia
 • 21 października 1999 roku odbyła się uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Jana Pawła II 
 • Najwięcej absolwentów, 191 opuściło mury szkoły podstawowej w 1998 roku

Fakty o gimnazjum

 • Pierwsi absolwenci gimnazjum mają obecnie 30 lat
 • Pierwsi absolwenci gimnazjum urodzili się w roku, w którym powstała szkoła podstawowa
 • Przez 17 lat istnienia gimnazjum uczniowie zdobyli w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych 15 tytułów laureata i 30 tytułów finalisty
 • Od początku istnienia gimnazjum funkcję dyrektora sprawuje pan Sylwester Kotwica
 • W roku 2011 gimnazjum uzyskało tytuł Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom za zdobycie przez uczniów 5 tytułów laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych.
 • W 2004 roku za działania promujące ochronę środowiska naturalnego gimnazjum uzyskało tytuł Szkoły Zrównoważonego Rozwoju
 • 12 czerwca 1999 roku na sandomierskich błoniach Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą nadanie gimnazjum imienia
 • 21 października 1999 roku odbyła się uroczystość nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II
 • Obecnie w gimnazjum jest 9 oddziałów, czyli tyle samo, co w pierwszym roku istnienia szkoły 
 • W roku szkolnym 2002/2003 w gimnazjum istniało 24 oddziały klasowe, obecnie jest ich tylko 9
 • W ciągu 16 lat istnienia gimnazjum, szkoła aż pięciokrotnie była laureatką ogólnopolskiego konkursu grantowego RÓWNAĆ SZANSE Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” działające przy gimnazjum powstało jako jedno z działań projektowych w programie RÓWNAĆ SZANSE Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Najwięcej tytułów laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych uzyskali uczniowie gimnazjum z historii – 5 na 15
 • Najwięcej tytułów finalisty w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych uzyskali uczniowie gimnazjum z fizyki - 7 na 30
 • 15 z 16 przewodniczących samorządu uczniowskiego w historii gimnazjum to dziewczynki (parytety płci nie zostały zachowane)


Ogólnie o szkole

 • Pierwsze ustawy o obowiązku szkolnym pochodzą z XV wieku. No może nie były to ustawy, lecz swego rodzaju rozkaz. Oczywiście w wielu krajach początkowo dotyczył on tylko chłopców...
 • Krążą legendy, że "przymus" chodzenia do szkoły jest związany z rozwojem przemysłu. Władze nie wiedziały, co robić z dziećmi, więc ustaliły, że powinny chodzić do szkoły w czasie, gdy rodzice pracują. Ale czy to prawda?
 • Obowiązek szkolny w Polsce został oficjalnie uznany w XIX wieku jeszcze  podczas zaborów
 • Kraje, w których obowiązek szkolny dotyczy dzieci 5-cio letnich, to: Australia,  Wielka Brytania, Jamajka
 • Rosja, Belgia, Stany Zjednoczono to kraje, w których obowiązek szkolny kończy się, gdy uczeń osiągnie 18 rok życia. Dla porównania, na Haiti, kończy się wraz z ukończeniem 11 roku życia, a w krajach takich jak: Egipt, Singapur, Tajwan wraz z ukończeniem 14-15 roku życia. Natomiast w Finlandii trzeba uczęszczać do szkoły przez przynajmniej 9 lat
 • W ramach Rankingu Rozwoju Społecznego przeprowadza się badanie edukacji na świecie, według którego, Polska znajduje się na 34 miejscu. Bez obaw! wciąż znajdujemy się w grupie państw wysoko rozwiniętych, a różnica między pierwszym, a 34 miejscem nie jest tak duża. Jak można się domyślić ostatnie miejsca na tej liście zajmują kraje w Afryce
 • Nawet 15% uczniów w Stanach Zjednoczonych powtarza rok
 • Chociaż z roku na rok zmniejsza się ilość analfabetów, wciąż wiele osób w krajach słabo rozwiniętych nie umie czytać i pisać(nawet do 50% w krajach afrykańskich), a możliwość chodzenia do szkoły jest nagrodą.
 • Głównym powodem, dla którego wiele dzieci nie uczęszcza do szkoły jest fakt, że muszą pracować..
 • Domowe nauczenie to żadna nowość. Od samego początku, gdy ukształtowało się pismo i zaczęła rozwijać się nauka, prowadzono lekcje w domach. Bogate rodziny zatrudniały nauczycieli, którzy nawet z nimi zamieszkiwali. W chwili obecnej domowe nauczanie popularne jest w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Pomimo tego, że wiele osób krytykuje taki sposób nauczania, głównie ze względu na fakt, że dziecko nie ma kontaktu z rówieśnikami, rodzice nie posiadają takiej wiedzy jak nauczyciele, czy też dziecko staje się wycofane, wciąż istnieje wiele zwolenników tej metody. Niemniej jednak, wiele osób uczących się w domu osiągnęło naprawdę dużo, jak np. Franklin Roosevelt, czy kilku innych prezydentów Stanów Zjednoczonych
 • W latach 70 uważano, że to w Japonii jest najlepszy system edukacji, z którego warto brać przykład. Sytuacja jednak uległa nieco zmianie. A duży odsetek samobójstw wśród uczniów w Japonii, jak również w innych krajach azjatyckich potwierdza, że taki system i podejście do studentów oraz ogromna ilość egzaminów, to droga to porażki (no może nie tragicznej)
 • W całej Azji szkoły stawiają na egzaminy. A co to w zasadzie znaczy? Student nie uczy się aby wiedzieć i stosować wiedzę w praktyce, tylko w taki sposób, aby jak najlepiej znał teksty. Niestety również w Polsce zaczęto stosować taką metodę
 • Chociaż polski system edukacji jest szeroko krytykowany, możemy być dumni, bo wiemy całkiem sporo o świecie, a zwłaszcza położeniu krajów na mapie:)
 • Nauka nauka, a co z wakacjami? W krajach Ameryki Południowej wakacje zwykle zaczynają się w grudniu i trwają do lutego lub marca(w Chile trwają nawet 12 tygodni). Podobnie jest w Australii - grudzień-luty. Jednak w większości krajów, zwłaszcza w Europie, wakacje to okres od lipca do końca sierpnia
 • City Montessori School to największa na świecie szkoła, do której uczęszcza nawet 32 tysiące dzieci
 • Prawdopodobnie tylko kilku osobom udało się wykorzystać ołówek do końca… zanim się zgubił oczywiście:)
 • W wielu krajach uczniowie idą na zajęcia około godziny 8-9, a potem w południe wracają do domu, by około 13-14 znowu udać się do szkoły
 • W wielu krajach zajęcia odbywają się również w sobotę. Nie jest to nic niezwykłego. Kiedyś w Polsce uczniowie też uczyli się w soboty, a wakacje kończyły się w połowie sierpnia(ale zaczynały się nieco wcześniej)

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in