Nauczyciele

Nauczyciele


1. Baj Magdalena - nauczyciel biologii

2. Banaś Lucyna - nauczyciel matematyki

3. Bielecka Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III b

4. Biłejszys Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III a

5. Biłejszys Jacek - logopeda

6. Biniek Izabela - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII a

7. Bodzioch Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III c

8. Cepowska Ewa - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy III a gimnazjalnej

- scenariusz lekcji historii
 
9. Dąbrowska Barbara - nauczyciel języka angielskiego i wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy IV d

10. Deka Mariola - nauczyciel języka polskiego

11. Dendura Marta - nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, techniki

12. s. Dębska Iwona - nauczyciel religii

13. Elżakowska Zuzanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I b

wykorzystanie TiK w pracy z uczniami

14. Elżakowski Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V b

15. Fietko Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego w klasie 0 c

scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w klasie 0

16. Furman Krystyna - bibliotekarz

17. Gilewska Zenobia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I c

18. Golec Beata - nauczyciel muzyki, plastyki, wychowawca klasy II c gimnazjalnej

19. Gołąbek Zofia - nauczyciel geografii i przyrody

prezentacja ATMOSFERA

20. Gorczyca Janusz - nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, chemii, doradztwa zawodowego

21. Jabłońska-Krysa Elżbieta - nauczyciel muzyki i plastyki

22. Janiec Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I a

23. Kieliszek Katarzyna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy II a gimnazjalnej

scenariusz lekcji matematyki dla klasy II gimnazjum. Temat: Siatki ostrosłupów prawidłowych, pole powierzchni ostrosłupa

24. Kocur Beata - nauczyciel techniki, informatyki, zajęć komputerowych, religii

25. Kołeczek Małgorzata - nauczyciel fizyki

26. Kotwica Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II a

wykorzystanie TiK w pracy z uczniami

27. Kotwica Sylwester - dyrektor, nauczyciel historii

28. Krycia Maria - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV b

29. Krzemiński Marcin - nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

30. Kwiecień Anna - nauczyciel wychowania przedszkolnego w klasie 0 b

31. Magda-Cendrowska Elżbieta - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV a

32. Markiewicz Alicja - wychowawca świetlicy

33. Modras Renata - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII c

34. Mokrzak Alina - nauczyciel chemii, wychowawca klasy II b gimnazjalnej

35. Nowak Krzysztof - nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, wychowawca świetlicy

36. ks. Pałacha Przemysław - nauczyciel religii

37. Piątek Wiesława - nauczyciel religii

38. Pomorska Elżbieta - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VI a

39. Prucnal Małgorzata - pedagog, psycholog

40. Przyłucki Adam - wychowawca świetlicy

41. Rzeszowiak Anna - nauczyciel języka angielskiego

42. Sadrakuła Halina - bibliotekarz

43. Sobczyszyn Magdalena - nauczyciel języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VI b

- KONSPEKT LEKCJI KOLEŻEŃSKIEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

44. Soból Agata - nauczyciel wspomagający

45. Stępień Katarzyna - wicedyrektor, nauczyciel biologii

46. Sulich Katarzyna - nauczyciel przyrody

47. Surdy Małgorzata - nauczyciel języka angielskiego

- scenariusz lekcji: What’s the weather like? - opisywanie pogody.

48. Szymczyk Małgorzata - kierownik świetlicy

49. ks. Szypuła Damian - nauczyciel religii

50. Świerkula Justyna - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy III c gimnazjalnej

51. Trościńska Małgorzata - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV c

52. Trościński Grzegorz - nauczyciel języka poslkiego

53. Wajs Rafał - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V a

54. Wiśniowska Natalia - nauczyciel wspomagający

55. Wolak Beata - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy III b

56. Wryk Małogrzata - nauczyciel wychowania przedszkolnego w klasie 0 a

57. Zimnicka-Nowak Anna - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy VII b

58. Żuber Dariusz - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

59. Żuraw Dariusz - nauczyciel wychowania fizycznegoO szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in