Nauczyciele

Nauczyciele


1. Banaś Lucyna - nauczyciel matematyki

2. Bielecka Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II b

3. Biłejszys Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II a

4. Biłejszys Jacek - logopeda

5. Bodzioch Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II c

6. Brzezińska Aneta - nauczyciel wspomagający

7. Cepowska Ewa - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy V a

- scenariusz lekcji historii
 
8. Dąbrowska Barbara - nauczyciel języka angielskiego i wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VI d

9. Dendura Marta - nauczyciel informatyki, techniki, matematyki

10. Elżakowska Zuzanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III b

wykorzystanie TiK w pracy z uczniami

11. Elżakowski Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII b

12. Fietko Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego w klasie 0 b

scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w klasie 0

13. Furman Krystyna - bibliotekarz

14. Gielarek Dagmara - nauczyciel wspomagający

15. Gilewska Zenobia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III c

16. Golec Beata - nauczyciel muzyki, plastyki

17. Gołąbek Zofia - nauczyciel geografii i przyrody

prezentacja ATMOSFERA

18. Gorczyca Janusz - nauczyciel informatyki, chemii, doradztwa zawodowego

19. Jabłońska-Krysa Elżbieta - nauczyciel muzyki i plastyki

20. Janiec Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III a

21. Kieliszek Katarzyna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV a

scenariusz lekcji matematyki dla klasy II gimnazjum. Temat: Siatki ostrosłupów prawidłowych, pole powierzchni ostrosłupa

22. Kocur Beata - nauczyciel techniki, informatyki, religii

23. Kołeczek Małgorzata - nauczyciel fizyki

24. Kotwica Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I a

wykorzystanie TiK w pracy z uczniami

25. Kotwica Sylwester - dyrektor, nauczyciel historii

26. ks. Kozłowski Mariusz - nauczyciel religii

27. Krycia Maria - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VI b

28. Krzemiński Marcin - nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, trener integracji sensorycznej

29. Laskowska Małgorzata - nauczyciel biologii

30. Magda-Cendrowska Elżbieta - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI a

31. Markiewicz Alicja - wychowawca świetlicy

32. Modras Renata - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V b

33. Nowak Krzysztof - nauczyciel informatyki

34. Pelc Lucyna - wychowawca świetlicy

35. Piątek Wiesława - nauczyciel religii

36. Prucnal Małgorzata - pedagog, psycholog

37. Przyłucki Adam - kierownik świetlicy

38. Rzeszowiak Anna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V c

39. Sadrakuła Halina - bibliotekarz

40. Sobczyszyn Magdalena - nauczyciel języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VIII b

- KONSPEKT LEKCJI KOLEŻEŃSKIEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

41. Soból Agata - nauczyciel wspomagający

42. Stępień Katarzyna - wicedyrektor, nauczyciel biologii

43. Surdy Małgorzata - nauczyciel języka angielskiego

- scenariusz lekcji: What’s the weather like? - opisywanie pogody.

44. Szymczyk Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ib

45. ks. Szypuła Damian - nauczyciel religii

46. Świerkula Justyna - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy VIII a

47. Trościńska Małgorzata - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI c

48. Trościński Grzegorz - nauczyciel języka polskiego

49. Wajs Rafał - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII a

50. Wiśniowska Natalia - nauczyciel wspomagający

51. Wolak Beata - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

52. Wryk Małogrzata - nauczyciel wychowania przedszkolnego w klasie 0 a

53. Zimnicka-Nowak Anna - nauczyciel języka niemieckiego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

54. Żuber Dariusz - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in