Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej „Na starcie”.

26.08.2019 r.

2.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

02.09.2019 r.

3.

Organizacyjne spotkanie z rodzicami.

do 13.09.2019 r.

4.

Akcja „Sprzątanie Świata” – udział w 26. edycji pod hasłem „Nie śmiecimy – Sprzątamy – Zmieniamy!”

20.09.2019 r.

5.

Testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów klas IV-VIII (z przedmiotów, z których nie przeprowadzano testów na koniec roku szkolnego)

do 20.09.2019 r.

6.

Pasowanie na ucznia szkoły.

25.09.2019 r.

7.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

październik 2019 r.

8.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14.10.2019 r.

9.

Akcja charytatywna SKC „Papieskie Kremówki” z okazji XIX Dnia Papieskiego

11.10.2019 r.

10.

Bal Wszystkich Świętych

31.10.2019 r.

11.

Obchody Święta Niepodległości.

08.11.2019 r.

12.

Śródokresowe spotkanie z rodzicami.

14.11.2019 r.

13.

Kiermasz SKC „Upominki dla Rodzinki”

14.11.2019 r.

14.

Zaduszki Nauczycielskie.

22.11.2019 r.

15.

Dzień Pluszowego Misia

25.11.2019 r.

16.

Zabawa andrzejkowa.

28.11.2019 r.

17.

Próbne egzamin ósmoklasisty

listopad/grudzień 2019 r.

18.

Gorzycki Kiermasz Świąteczny

01.12.2019 r.

19.

Gminne Mikołajkowe Igrzyska klas I-III

06.12.2019 r.

20.

Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego.

11.12.2019 r.

21.

Betlejemskie Światło Pokoju

grudzień 2019

22.

Spotkanie opłatkowe.

20.12.2019 r.

23.

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.12.2019 r.

24.

Kolędowanie klas I-III

08.01.2019 r.

25.

Ferie zimowe

13-26.01.2020 r.

26.

Śródroczne, klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

28.01.2020 r.

27.

Śródroczne spotkanie z rodzicami.

30.01.2020 r.

28.

Zabawa karnawałowa.

06.02.2020 r.

29.

Akcja „Pączek dla Afryki”

20.02.2020 r.

30.

Pancake Day

25.02.2020 r.

31.

III Gminny Konkurs Języka Angielskiego

marzec 2020 r.

32.

Śródokresowe spotkanie z rodzicami.

02.04.2020 r.

33.

Egzamin ósmoklasisty.

kwiecień 2020 r.

34.

Pasowanie na czytelnika uczniów klas I

kwiecień 2020 r.

35.

Wiosenna przerwa świąteczna.

09-14.04.2020 r.

36.

Dzień Ziemi

22.04.2020 r.

37.

Szkolny Konkurs Ekologiczny dla klas IV-VIII

kwiecień 2020

38.

Szkolny Konkurs Ekologiczny klas III SP

kwiecień 2020

39.

Akademia z okazji Święta 3 Maja.

30.04.2020 r.

40.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty.

maj 2020 r.

41.

Gminny konkurs ortograficzny dla klas trzecich.

maj 2020 r.

42.

Szkolny konkurs matematyczny

maj 2020

43.

Święto Patrona.

18.05.2020 r.

44.

Dzień Matki w klasach 0-III SP.

26.05.2020 r.

45.

Testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów klas IV-VII

czerwiec 2020 r.

46.

Dzień Dziecka.

01.06.2020 r.

47.

Dzień Nauki

01.06.2020 r.

48.

Roczne, klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

22.06.2020 r.

49.

Pożegnanie klas VIII i komers.

25.06.2020 r.

50.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

26.06.2020 r.

51.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2019/2020.

25.08.2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 3 dni (egzamin ósmoklasisty), 12.06.2020 r., 23-25.06.2020 r. (po konferencji klasyfikacyjnej)

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in