Szkoła Podstawowa

KRÓL ORTOGRAFII W KLASIE 2 A

Nauka ortografii jest istotnym elementem kształcenia języka uczniów, gdyż umiejętność poprawnego pisania jest jednym z warunków ogólnego wykształcenia człowieka. 

  Zakres nauczania ortografii w szkole podstawowej jest obszerny. Nauka poprawnej pisowni nie ogranicza się jedynie do dostarczenia uczniom odpowiednich wiadomości, ale obejmuje również kształcenie określonych umiejętności i wyrabianie określonych nawyków.
Nauczanie ortografii to proces długotrwały, wymagający systematyczności i zaangażowania nauczyciela i uczniów. Trudności w opanowaniu poprawnej pisowni powoduje bogactwo treści ortograficznych. Warunkiem osiągania sukcesów na polu ortografii w edukacji wczesnoszkolnej jest znajomość i stosowanie zasad nauczania ortografii.
   Uczniowie klasy 2 A już drugi rok poznają zasady ortograficzne i zmagają się z ortografią. Przez cały marzec pisali ze słuchu zdania, które wcześniej analizowali na lekcji, a następnie dokonywali poprawy wyrazów, w których popełnili błędy. Rozwiązywali różne zagadki, krzyżówki, rebusy, a także różnorodne ćwiczenia interaktywne. Często korzystali także z PUS-ów i LOGICO, które są niezmiernie atrakcyjną pomocą dydaktyczną, a dzieci uczyły się przez zabawę.
   Wychowawczyni klasy Małgorzata Kotwica uświadamia swoim uczniom, że nawyki w nauce ortografii zależą w dużym stopniu od nich samych, a opanowanie ortografii jest ważną umiejętnością w życiu człowieka.
    Królem ortografii została Wiktoria Bąska, drugie miejsce zajął Michał Sibiga, a trzecie Jakub Madej. Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Pani wychowawczyni pogratulowała dzieciom ich wielkiego zaangażowania i życzyła dalszych sukcesów.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in