Szkoła Podstawowa

SKC w domu św. Brata Alberta.

„Bo byłem chory, a odwiedziliście mnie…..”- tymi słowami Pan Jezus w Ewangelii  św. Mateuszaprzypomina nam o miłości bliźniego. Tak, to prawda, że jest ona naszym wspólnym obowiązkiem. Obowiązkiem miłości, a więc niesienia pomocy na miarę naszych możliwości tym, którzy jej oczekują. Cierpiący z powodu choroby, starości, samotności potrzebują naszego chrześcijańskiego zaangażowania.

To właśnie w tym duchu w każdy piątek członkowie  Szkolnego Koła Caritas  istniejącego przy Zespole Szkół  w Gorzycach   odwiedzają  panie mieszkające w domu św. Brata Alberta. Czytają Im prasę, opowiadają o wydarzeniach w szkole i uczą się słuchać Ich wspomnień,  gdy z rozrzewnieniem  wspominają czasy młodości i lat szkolnych. Na koniec  powierzamy się wzajemnie Bożemu Miłosierdziu modląc się Koronką .  Panie przyjmują  nas z wielką radością i wdzięcznością . Cieszą się, że są dzieci, które pośród codziennych zajęć i obowiązków znajdują  czas, by spotkać się z nimi, chorymi, często przykutymi do łóżek.  Każde takie spotkanie uczy nas wrażliwości na  osoby starsze i chore. Daje nam okazję do  bezinteresownego dzielenia się sobą właśnie w duchu Caritas, do którego należymy. Oby nigdy nie brakło nam chęci i czasu dla osób nas potrzebujących.

Ostatnio zmienianysobota, 22 październik 2016 18:50

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in