Szkoła Podstawowa

Organizacja pracy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach w dniach 09.11.2020 r. - 29.11.2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r, nauka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach będzie prowadzona w następującej formie: - w oddziałach przedszkolnych stacjonarnie zgodnie z dotychczasowym planem - w klasach I-III zdalnie poprzez platformę MS Teams zgodnie z dotychczasowym planem. - w klasach IV-VIII zdalnie poprzez platformę Classroom zgodnie z dotychczasowym planem. Szczegółowe zasady pracy zdalnej zawiera regulamin, który został przesłany do rodziców 06.11.2020 r. poprzez dziennik elektroniczny oraz stanowi załącznik do powyższej informacji.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in