Szkoła Podstawowa

VLOG YOUR ENGLISH

Od września roku szkolnego 2019/2020 uczniowie klasy 8a biorą udział w innowacji z języka angielskiego "Vlog Your English." Podyktowane jest to chęcią stworzenia  możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie tworzą plany i wybierają tematy swoich vlogów a następnie nagrywają je. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i Internetu ale przede wszystkim telefonów komórkowych. Przedstawiamy pierwszy vlog pt. "Let me introduce myself".

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in