Szkoła Podstawowa

Osiągnięcia uczennic klasy 3 a w XIX Regionalnym Konkursie Ekologicznym

5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu Wielowsi odbył się XIX Regionalny Konkurs Ekologiczny „Przyjaciel przyrody”. Klasę 3 a reprezentowała Wiktoria Bąska, Dobrawa Kasak, Maria Karaś i Patryk Wójtowicz.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność ochrony środowiska naturalnego i zachęcanie uczniów do „ekologicznych” zachowań w najbliższym otoczeniu. 5 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród.
Wiktoria Bąska otrzymała wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Ekologicznym „Przyjaciel przyrody” i wyróżnienie w XIV Powiatowym Konkursie „Bezpiecznie na drodze’.
Dobrawa Kasak otrzymała wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Ekologicznym „Przyjaciel przyrody”.
Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy tak wysokich osiągnięć. Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Małgorzata Kotwica.

 

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in