Logo
Wydrukuj tę stronę

Spotkanie uczniów ze strażakiem

Spotkanie uczniów ze strażakiem

Dnia 4 czerwca 2019 roku uczniowie klasy IIc i IIIa brali udział w spotkaniu z zaproszonym strażakiem Panem Wojciechem Kasakiem. Celem spotkania było wysłuchanie pogadanki i poprowadzenie rozmowy z uczniami na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku i udzielania pierwszej pomocy.

Podczas spotkania prowadzący zwrócił uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji w różnych miejscach i sytuacjach: na wsi, w mieście, na placach zabaw, w domu, nad wodą. Rozmowa dotyczyła także tematyki właściwego zachowania i szybkiego reagowania w przypadku udzielania potrzebnej pomocy innym. Spotkanie zakończyło się przypomnieniem numerów służb ratunkowych przez uczniów.
Wychowawczynie klas - Małgorzata Kotwica i Zenobia Gilewska dziękują za udział w spotkaniu.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 05 czerwiec 2019 22:05
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gorzycach | Telefon: +48 (015) 836 18 69