Logo
Wydrukuj tę stronę

Przywrócenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dnia 29.04.2019 r.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gorzycach | Telefon: +48 (015) 836 18 69