Logo
Wydrukuj tę stronę

Informacja dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach na okoliczność rozpoczęcia 08.04.2019 r. bezterminowego strajku.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gorzycach | Telefon: +48 (015) 836 18 69