Plan lekcji

Plan lekcji

Plan lekcji klasy I A

L.p.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

z_komputerowe

e_wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

z_komputerowe

3.

9.50 – 10.35

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

j_angielski

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

4.

10.45 – 11.30

j_angielski

e_muzyczna

e_wczesnoszkolna

w_fizyczne

religia

5.

11.50 – 12.35

e_plastyczna

religia

w_fizyczne

 

 


Plan lekcji klasy II A

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

z_komputerowe

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

j_angielski

e_wczesnoszkolna

3.

9.50 – 10.35

e_wczesnoszkolna

religia

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

4.

10.45 – 11.30

religia

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_muzyczna

5.

11.50 – 12.35

 

w_fizyczne

 

e_plastyczna

j_angielski


Plan lekcji klasy II B

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

w_fizyczne

z_komputerowe

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

w_fizyczne

2.

8.55 – 9.40

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

j_angielski

3.

9.50 – 10.35

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

e_muzyczna

4.

10.45 – 11.30

e_wczesnoszkolna

religia

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

5.

11.50 – 12.35

e_plastyczna

j_angielski

religia

 

 


Plan lekcji klasy II C

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

e_wczesnoszkolna

religia

e_wczesnoszkolna

z_komputerowe

e_wczesnoszkolna

3.

9.50 – 10.35

j_angielski

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

4.

10.45 – 11.30

e_wczesnoszkolna

e_muzyczna

e_plastyczna

w_fizyczne

religia

5.

11.50 – 12.35

w_fizyczne

w_fizyczne

 

j_angielski

 


Plan lekcji klasy III A

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

3.

9.50 – 10.35

w_fizyczne

j_angielski

e_wczesnoszkolna

e_plastyczna

j_angielski

4.

10.45 – 11.30

religia

religia

e_wczesnoszkolna

z_komputerowe

e_muzyczna

5.

11.50 – 12.35

e_wczesnoszkolna

 

w_fizyczne

w_fizyczne

 


Plan lekcji klasy III B

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

j_angielski

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

3.

9.50 – 10.35

e_muzyczna

z_komputerowe

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

4.

10.45 – 11.30

e_wczesnoszkolna

j_angielski

e_wczesnoszkolna

w_fizyczne

e_plastyczna

5.

11.50 – 12.35

religia

religia

e_wczesnoszkolna

 

 


Plan lekcji klasy III C

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

w_fizyczne

2.

8.55 – 9.40

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

3.

9.50 – 10.35

religia

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

4.

10.45 – 11.30

e_wczesnoszkolna

j_angielski

e_plastyczna

e_muzyczna

j_angielski

5.

11.50 – 12.35

z_komputerowe

 

e_wczesnoszkolna

religia

 


Plan lekcji klasy III D

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

w_fizyczne

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

3.

9.50 – 10.35

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

e_wczesnoszkolna

j_angielski

j_angielski

4.

10.45 – 11.30

z_komputerowe

w_fizyczne

e_plastyczna

religia

w_fizyczne

5.

11.50 – 12.35

e_muzyczna

e_wczesnoszkolna

religia

 

 


Plan lekcji klasy IV A

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

religia

w_fizyczne

przyroda

 

j_angielski

2.

8.55 – 9.40

j_polski

historia

z_techniczne

j_polski

przyroda

3.

9.50 – 10.35

w_fizyczne

matematyka

j_polski

matematyka

z_z wychowawcą

4.

10.45 – 11.30

muzyka

plastyka

matematyka

j_angielski

w_fizyczne

5.

11.50 – 12.35

z_komputerowe

j_polski

religia

w_fizyczne

matematyka

6.

12.45 – 13.30

przyroda

j_polski

j_angielski

 

 


Plan lekcji klasy IV B

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

w_fizyczne

muzyka

plastyka

z_komputerowe

religia

2.

8.55 – 9.40

matematyka

przyroda

j_polski

matematyka

matematyka

3.

9.50 – 10.35

przyroda

w_fizyczne

matematyka

w_fizyczne

j_polski

4.

10.45 – 11.30

historia

j_polski

j_angielski

j_angielski

j_angielski

5.

11.50 – 12.35

religia

j_polski

przyroda

z_z wychowawcą

w_fizyczne

6.

12.45 – 13.30

j_polski

 

 

z_techniczne

 


Plan lekcji klasy V A

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

j_angielski

w_fizyczne

 

muzyka

plastyka

2.

8.55 – 9.40

przyroda

matematyka

matematyka

j_polski

j_polski

3.

9.50 – 10.35

w_fizyczne

przyroda

w_fizyczne

j_polski

przyroda

4.

10.45 – 11.30

j_polski

religia

religia

matematyka

w_fizyczne

5.

11.50 – 12.35

j_polski

z_techniczne

j_angielski

z_z wychowawcą

historia

6.

12.45 – 13.30

z_komputerowe

j_angielski

j_polski

W_d_Ż

matematyka


Plan lekcji klasy V B

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

przyroda

W_d_Ż

z_techniczne

matematyka

j_angielski

2.

8.55 – 9.40

j_angielski

z_komputerowe

j_angielski

historia

matematyka

3.

9.50 – 10.35

j_polski

j_polski

w_fizyczne

z_z wychowawcą

muzyka

4.

10.45 – 11.30

w_fizyczne

przyroda

j_polski

w_fizyczne

j_polski

5.

11.50 – 12.35

religia

matematyka

j_polski

j_polski

w_fizyczne

6.

12.45 – 13.30

matematyka

plastyka

 

przyroda

religia


Plan lekcji klasy VI A

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

matematyka

matematyka

matematyka

historia

j_polski

2.

8.55 – 9.40

w_fizyczne

j_angielski

muzyka

religia

plastyka

3.

9.50 – 10.35

j_angielski

w_fizyczne

przyroda

w_fizyczne

matematyka

4.

10.45 – 11.30

z_komputerowe

j_polski

w_fizyczne

j_polski

historia

5.

11.50 – 12.35

przyroda

j_polski

j_polski

j_angielski

religia

6.

12.45 – 13.30

j_polski

z_z wychowawcą

przyroda

matematyka

z_technicznePlan lekcji klasy VI B

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

j_angielski

matematyka

w_fizyczne

religia

j_polski

2.

8.55 – 9.40

religia

matematyka

z_komputerowe

przyroda

j_polski

3.

9.50 – 10.35

historia

plastyka

z_z wychowawcą

historia

w_fizyczne

4.

10.45 – 11.30

j_polski

w_fizyczne

matematyka

j_polski

matematyka

5.

11.50 – 12.35

matematyka

j_angielski

j_angielski

muzyka

z_techniczne

6.

12.45 – 13.30

przyroda

j_polski

j_polski

w_fizyczne

przyroda


Plan lekcji klasy VI C

L.p

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

w_fizyczne

j_polski

j_polski

przyroda

matematyka

2.

8.55 – 9.40

j_polski

w_fizyczne

religia

matematyka

j_angielski

3.

9.50 – 10.35

j_polski

historia

matematyka

z_komputerowe

historia

4.

10.45 – 11.30

matematyka

matematyka

z_z wychowawcą

muzyka

j_polski

5.

11.50 – 12.35

j_angielski

plastyka

w_fizyczne

z_techniczne

przyroda

6.

12.45 – 13.30

religia

j_angielski

przyroda

j_polski

w_fizyczne

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in