Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse

 • Napisane przez  Marta Dendura, Elżbieta Magda-Cendrowska
 • Dział: Stowarzyszenie
 • Czytany 1061 razy

Hurra, hura, hura!!! Wygraliśmy !

Po raz kolejny zostaliśmy laureatami dwuetapowego Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Wygraliśmy pieniądze na realizacje projektu "Bądźmy dalEKOwzroczni". Jest to nasz wielki sukces. Tym większy, że powtórzony po raz szósty. Brawo  nasze Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Gorzycach.

W projekcie będą działania  mające na celu zmianę nawyków konsumpcyjnych na proekologiczne. Wszystkie działania będą skupione wokół tego zagadnienia, aby uczestnicy, ich rodziny a także całe środowisko szkolne zmienili swoje nawyki. Uczestnikami będą młodzi ludzie 13-16 lat, którzy będą poznawać swoje środowisko od innej niż dotychczas strony - ekologicznej. W tym celu najpierw wyjadą na warsztaty szkoleniowe do Krakowa, gdzie będę uczestnikami szkolenia w nurcie ZERO WESTE. Opracują plan "mikroprojektów", które wdrożą w życie w swoich własnych domach a następnie w całej szkole. Nauczą się jak stawiać cele i jak ewaluować skuteczność swoich działań. Następnie w grupach 2-3 osobowych będą prowadzić warsztaty dla kolegów i koleżanek ze szkoły, aby zmieniać ich nawyki konsumpcyjne. W szkole uczestnicy ustawią kolorowe pojemniki do segregowania odpadów, umieszczą w łazienkach, przy kontaktach elektrycznych, koszach na śmieci "przypominajki" odnośnie oszczędzania wody, energii elektrycznej, segregowania śmieci etc. Zakupione zostaną dzbanki filtrujące wodę, aby uczestnicy projektu i wszyscy uczniowie nie przynosili do szkoły wody w butelkach plastikowych lecz w bidonach a potem uzupełniali je w szkole. Propagowane będzie używanie płóciennych toreb na zakupy (zostaną one wykonane przez uczestników projektu). Odbywać się będą wycieczki: np. do oczyszczalni ścieków, na wysypisko śmieci, do miejsca, gdzie tworzy się energię ze źródeł odnawialnych, do urzędu gminy w celu zapoznania się ze strategią na rzecz czystego środowiska (Gmina zaczyna realizować projekt "Fotowoltaika"- czerpanie energii ze źródeł odnawialnych), przeprowadzane będą wywiady, robione fotoreportaże, reportaże, vlogi, plakaty. Drugim kierunkiem działania będzie zapoznawanie się z regionalnymi zdrowymi produktami i promowanie ich -w tym celu zorganizowany zostanie "Tydzień regionalny" (fasola, jajka, miód z Wrzaw, chleb z Trześni, sery z Kępia Zaleszańskiego, mąka z Gorzyc). Nawiązana zostanie współpraca ze stowarzyszeniami z w/w miejscowości, które promują swoje produkty regionalne. Raz w miesiącu organizowane będą zdrowe śniadania pod hasłem " Śniadanie daje moc" z wykorzystaniem produktów regionalnych. Zorganizowany zostanie ogródek ekologiczny "Strefa zielona", gdzie młodzież będzie hodować w doniczkach zioła i warzywa, które będzie wykorzystywać do comiesięcznych śniadań. Jednocześnie będzie to przykład dla innych. Odbędzie się Święto Ziemi (spektakl ekologiczny, konkursy, happening ekologiczny).
Młodzież będzie poszukiwać ludzi działających na rzecz środowiska naturalnego, promujący zdrowy styl życia i nawiąże z nimi kontakt.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in