Aktualności

Warsztaty w Radomyślu nad Sanem.

 • Napisane przez  Marta Dendura
 • Dział: Stowarzyszenie
 • Czytany 1388 razy

W dniach 26-27 .09.2016 r. 20 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami uczestniczyła w dwudniowych warsztatach w Radomyślu. Odbyły się one w ramach projektu „Na skrzyżowaniu marzeń”. Warsztaty rozpoczęły realizację projektu  pozyskanego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu  grantowego programu „Równać Szanse” organizowanego przez Polską  Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Programem „Równać Szanse” objęci są  młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości.    

Chcemy, by młody człowiek nauczył się:

 • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
 • skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu,  jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć
  do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
 • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
 • wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także, by miał  szansę publicznego zaprezentowania własnych działań i ich efektów, oraz szansę udziału w nagłośnieniu projektu.

W pierwszym dniu zajęcia prowadziła wolontariuszka –studentka V roku psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem tych zajęć była integracja grupy, poznanie mocnych i słabych stron, praca nad obrazem siebie. Uczestnicy wykonywali różne zadania, m.in. mieli w grupach udać się do mieszkańców Radomyśla i zrobić dobry uczynek.( np. dziewczęta umyły okna).  Zadanie zostało wykonane co sprawiło młodzieży dużą satysfakcję.

Wieczorem odbyło się ognisko. Następnego dnia zajęcia prowadziły opiekunki grup. Zostały omówione zadania z poprzedniego dnia oraz zaplanowano działania w projekcie.. Następnie w grupach 2-osobowych młodzież przeprowadziła wśród mieszkańców sondę uliczną.

Respondenci odpowiadali na trzy pytania:

                   Co Pan/Pani wie o Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie?

                         Co Pan/Pani sądzi o współczesnej młodzieży?

                         Co wg Pana/Pani współczesna młodzież mogłaby zrobić na rzecz swojej miejscowości?

Później uczestnicy projektu nagrali kamerą swoje relacje i wnioski z sondy ulicznej.

Na koniec warsztatów zostało przeprowadzone podsumowanie wszystkich działań . Uczestnicy wyrazili również swoje odczucia po dwudniowym  pobycie w Radomyślu. Były one jak najbardziej pozytywne.

Koordynator projektu:

Sylwester Kotwica

Opiekunowie:

Marta Dendura 
Elżbieta Magda-Cendrowska

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 29 wrzesień 2016 22:49

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in