Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej „Na starcie”.

29.08.2017 r.

2.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

04.09.2017 r.

3.

Organizacyjne spotkanie z rodzicami.

do 15.09.2017 r.

4.

Akcja „Sprzątanie Świata” – udział w 24. edycji pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”

15.09.2017 r.

5.

Testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów klas V-VII SP oraz II-III gimnazjum

do 22.09.2017 r.

6.

Pasowanie na ucznia szkoły.

28.09.2017 r.

7.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

13.10.2017 r.

8.

Akcja charytatywna SKC „Papieskie Kremówki”

16.10.2017 r.

9.

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

10.11.2017 r.

10.

Śródokresowe spotkanie z rodzicami.

16.11.2017 r.

11.

Kiermasz SKC „Upominki dla Rodzinki”

16.11.2017 r.

12.

Zaduszki Nauczycielskie.

17.11.2017 r.

13.

Zabawa andrzejkowa.

23.11.2017 r.

14.

Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego.

07.12.2017 r.

15.

Próbny egzamin gimnazjalny

grudzień 2017 r.

16.

Spotkanie opłatkowe.

22.12.2017 r.

17.

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.12.2017 r.

18.

Kolędowanie klas I-III

09.01.2018 r.

19.

Zabawa karnawałowa.

18.01.2018 r.

20.

Dzień Babci i Dziadka w klasach I-III SP

22.01.2018 r.

21.

Śródroczne, klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

23-24.01.2018 r.

22.

Śródroczne spotkanie z rodzicami.

25.01.2018 r.

23.

Ferie zimowe

29.01.-11.02.2018 r.

24.

Wiosenna przerwa świąteczna.

29.03.-03.04.2018 r.

25.

Śródokresowe spotkanie z rodzicami.

05.04.2018 r.

26.

Egzamin gimnazjalny.

18-20.04.2018 r.

27.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty.

kwiecień 2018 r.

28.

Dzień Ziemi

23.04.2018 r.

29.

Akademia z okazji Święta 3 Maja.

30.04.2018 r.

30.

Gminny konkurs ortograficzny dla klas trzecich.

maj 2018

31.

Testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów klas IV-VII SP i II gimnazjum

maj 2018 r.

32.

Święto Patrona.

18.05.2018 r.

33.

Dzień Matki w klasach I-III SP.

25.05.2018 r.

34.

Dzień Dziecka.

04.06.2018 r.

35.

Dzień Nauki

06.06.2018 r.

36.

Turniej terenowy – „Spotkanie z przyrodą”

11.06.2018 r.

37.

Roczne, klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

18-19.06.2018 r.

38.

Pożegnanie klas III gimnazjum, komers.

21.06.2018 r.

39.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

22.06.2018 r.

40.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2017/2018.

29.08.2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 18-20.04.2018 r. (egzamin eimnazjalny), 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 01.06.2018 r., 20-21.06.2018 r.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in