Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

Chór szkolny

Śpiew w  Chórze Szkolnym  jest  jedną z ofert zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. Śpiew w chórze wpływa na rozwój zainteresowań śpiewem  a capella oraz przełamanie oporów przed publicznymi występami. Chórzyści uczestnicząc w zajęciach mogą zagospodarować swój czas wolny, rozwinąć i  udoskonalić swoje umiejętności wokalne. Nasz chór uświetnia swoimi występami wiele szkolnych i pozaszkolnych uroczystości. Repertuar jest zróżnicowany ze względu na okoliczności w jakich występujemy, są to pieśni religijne, patriotyczne, piosenki pop, biesiadne. Śpiew zespołowy jest  zajęciem wymagającym od chórzystów solidności i obowiązkowości. Osoby o wyjątkowych warunkach głosowych czy ciekawej barwie mają możliwość i okazję zaprezentować się w solowych występach. Praca w naszym zespole dostarcza wielu doświadczeń, emocji i wspomnień. Absolwenci szkoły z łezką w oku wspominają liczne występy i tęsknią za wspólnym śpiewem. Chór szkolny liczy obecnie 50 osób. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Do chóru należą uczniowie klas II – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum. Zapraszamy do współpracy uzdolnione wokalnie uczennice. Opiekunem chóru szkolnego jest p. mgr Beata GolecKoło chemiczne

W pracowni chemicznej Gimnazjum we wtorki o godzinie 1600 odbywają się zajęcia Koła Chemicznego. Na zajęcia systematycznie uczęszcza 8 uczniów zainteresowanych chemią i naukami przyrodniczymi z klas Ia, Ic i IIc. Koło ma na celu uczenie się poprzez zabawę z chemią. Uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania, samodzielnie planują i wykonują efektowne doświadczenia chemiczne, obserwują, analizują i wyciągają wnioski. Rozwijają zdolności manualne, uczą się sprawnego i bezpiecznego eksperymentowania. Kształtują umiejętność samodzielnego działania, swobodnego korzystania z różnych źródeł wiedzy (np. Internet) prowadzących do zdobywania umiejętności praktycznych. Uczestnicy koła planują zaprezentowanie wybranych doświadczeń dzieciom z przedszkola i uczniom Zespołu Szkół. Zajęcia odbywają się pod opieką nauczyciela chemii pani mgr Aliny Mokrzak.
O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in